Укр
Рус
Укр
Рус

Умови гарантії

Гарантійний термін, встановлений фірмою-виробником на усі види виробів, окрім джерел безперебійного живлення (ДБЖ), стабілізаторів і батарей, – 12 місяців з дня продажу. Гарантійний термін на ДБЖ і стабілізатори – 24 місяці, батареї – 6 місяців з дня продажу.

1. Гарантія дійсна, якщо є касовий чи товарний чек та правильно заповнений гаран- тійний талон, де чітко вказано: модель, серійний номер виробу (якщо це передбачено виробником), дата продажу, є підпис покупця і печатка магазину.

2. Серійний номер (якщо це передбачено виробником) і модель виробу повинні відповідати вказаним у гарантійному талоні.

3. Гарантійний ремонт здійснюється тільки протягом гарантійного терміну, вказаного у цьому гарантійному талоні, і лише в уповноважених виробником продукції авторизованих сервісних центрах (АСЦ).

4. Виріб знімається з гарантії у таких випадках:

а) якщо порушено правила, викладені в Інструкції користувача;

б) якщо виріб має сліди стороннього втручання або очевидної спроби ремонту

виробу в неуповноваженому сервісному центрі;

в) якщо було виявлено несанкціоновані зміни конструкції або схеми виробу (за винятком випадків, обумовлених в Інструкції користувача);

г) якщо виріб, призначений для особистих (побутових, сімейних) потреб, використовувався для виробничих потреб, в цілях збагачення, а також з іншою метою, що не відповідає його прямому призначенню.

5. Гарантія не поширюється на несправності, що виникли в результаті:

а) механічних пошкоджень, у т. ч. через недбале транспортування або зберігання;

б) пошкоджень, викликаних потраплянням всередину виробу сторонніх предметів, речовин, рідин, комах;

в) пошкоджень, викликаних стихією, пожежею, побутовими чинниками;

г) пошкоджень, викликаних невідповідністю параметрів живлячих, телекомунікаційних і кабельних мереж Державним стандартам, дією інших зовнішніх чинників;

д) пошкоджень, викликаних використанням нестандартних витратних мате-

ріалів, адаптерів і запчастин.

6. Гарантія не поширюється на витратні матеріали.

7. TM REAL-EL знімає із себе відповідальність за можливу заподіяну шкоду, пряму чи не пряму, завдану продукцією TM REAL-EL людям, свійським тваринам, майну у випадках, якщо це сталося через недотримання правил та умов експлуатації виробу або під час його встановлення на місці, а також у результаті умисних або необережних дій споживача або третіх осіб.

Якщо під час експлуатації виробу проблеми все ж виникнуть, рекомендуємо вам звертатися тільки в уповноважені виробником продукції TM REAL-EL авторизовані сервісні центри, адреси і телефони яких можна знайти в розділі "Сервісні центри"